Kritik af Squat Mania

Jeg blev forleden gjort opmærksom på, af flere succesfulde brugere af SM programmet, at der på et træningsforum blev givet kritik af programmet og det skulle forårsage en masse skader – og at jeg selv skulle være blevet skadet af det. Jeg ønsker ikke at skulle stå til ansvar for, eller være skyld i, at atleter bliver skadet af dette program, hvorfor jeg finder denne artikel nødvendig.

Link: http://www.bodybuilding.dk/newcomers-overstaet-volume-traening-t28979-360.html 

Hertil har jeg nogle kommentarer:

1. Jeg har IKKE selv kørt programmet.

2. Jeg ved, at flere af de atleter der nævnes, var skadet i forvejen, men da jeg ikke selv har overværet deres teknik osv. er det svært at knytte yderligere kommentarer til dem. Der er dog nogle punkter fra programmet jeg gerne vil fremhæve (med uddybende forklaring selvfølgelig):

  • Ingen dødløft – eller varianter heraf
  • Ingen yderligere bentræning end hvad der anbefales i artiklen
  • fokus på teknik, det er ikke for sjov at jeg skriver man skal resette, hvis de sidste reps ikke har ordentlig fart, eller teknikken gradvist bliver ringere.
  • Grundig opvarmning, herunder f.eks. dynamisk eller ballistisk udstræk, foam rolling etc. Det står ikke til diskussion, og man kan ikke springe dette punkt over.

Hvis du ikke følger ovennævnte retningslinjer, så vil du på et eller andet tidspunkt formentlig få en skade. Du kan heller ikke forvente, at de skader du har i forvejen vil forsvinde under dette program. Og med meget træning (som på SM) kommer skaden selvfølgelig hurtigere end med lidt træning – men det er ikke et udtryk for at selve programmet er dårligt, det er derimod træningen, der ikke udføres ordentligt.

De atleter jeg personligt har vejledt, rådgivet og fulgt under programmet har INGEN problemer haft. Er dette et tilfælde kan man spørge om? Det tvivler jeg meget på. Jeg kan dog mærke på de atleter jeg har vejledt, at de har haft meget svært ved (psykisk), at ville resette vægten, da det jo bunder i et dårligere resultat i sidste ende. Dette er også korrekt, men hvis alternativet er en skade, som vil sætte dig endnu længere tilbage, er dette så et fornuftigt valg? Dette behøver jeg vist ikke svare på for dig. De resultater du vil opleve, og hvad mine atleter oplever, på trods af 2x reset (som er normalen), er allerede i den høje ende af hvad man kan forvente på 8 uger. Både ift. Styrke og hypertrofi. Så lade nu være med at tøve med at resette. Er du i tvivl, så reset!

Dette er IKKE et program hvor du skal blive grådig og lige presse citronen lidt ekstra for at få de sidste kg med inden du resetter vægten. Og slet ikke på trods af et kompromis med teknikken, herunder også bounce. Så lyt nu til de retningslinjer som står skrevet i programmet. Jeg runder derfor de vigtigste op igen:

  • Du opfylder kravene for at starte på SM (læs artikel)
  • Ingen dødløft varianter
  • Ingen yderligere træning til benene udover det som står skrevet i programmet
  • Fokus på teknik i hver eneste gentagelse (bounce i bunden er ikke tilladt)
  • Overskrider du en sværhedsgrad på 8-8,5 (skala fra 1-10 af hvor tungt det føles), skal du resette vægten til næste pas som det står beskrevet i artiklen

3. Man kan nødvendigvis ikke forvente de samme resultater som de atleter jeg har vejledt igennem programmet, uden min vejledning og opfølgningen under programmet.

Der vil, som det er med næsten al styrketræning, være individuelle forskelle der skal tages hensyn til – forskelle som en ikke-kyndig atlet eller træner ikke har kompetencer til, for at rette ind. Derfor er det utrolig vigtigt, at overholde de retningslinjer og krav som står skrevet. Jeg har, på bedste vis, forsøgt at generalisere programmet således, at det passer til langt størstedelen – vel og mærket hvis kravene er opfyldt og retningslinjerne bliver fulgt!

Denne hensynstagen til kropslige og tekniske problematikker gælder ikke kun SM, men al træning. Man kan bygge et hus af de fineste mursten, men hvis ikke fundamentet er i orden, så vil det styrte sammen før eller siden.

Ønsker du min vejledning igennem dine 8 uger på squat-mania, for at sikre at du får optimale resultater, teknikken bliver perfektioneret og ikke mindst holder dig skadefri, så udbyder jeg min hjælp til netop denne opgave for et symbolsk beløb. Skriv en mail til steffen@fisker-performance.dk for nærmere info.

Link til artiklen og programmet squat-mania kan findes her

Skrevet af Steffen Fisker